page_head_bg

Компанийн соёл

logo-4th-small

Манай үндсэн соёл

Үйлчлүүлэгчдээ эрүүл болгох, тэднийг өнгөлөг амьдруулах.

Ажил олгогчдод үр өгөөжөө өгөх үүднээс харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг бий болгох.

Манай аж ахуйн нэгжийн ашиг сонирхлыг бий болгох, түүнийг хурдан хөгжүүлэх.

Нийгэмд аюулгүй байдлыг хангах, илүү уялдаатай болгох.

Ойролцоох үйлчлүүлэгчид Дэлхийн

map
map_text

Корпорацийн Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Үйлчлүүлэгчдэд сэтгэл ханамжтай байхын тулд нэгдүгээр зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэх.

Алсын хараа

Эмнэлгийн төхөөрөмжийн дэлхийн хамгийн найдвартай ханган нийлүүлэгч байх.